Übungsblätter per Mausklick CD-ROM

Übungsblätter per Mausklick CD-ROM

Autor: Meinolf Mertens

Kartkówka gotowa w 5 min, czy to możliwe? Program umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania. Teksty wybrane dowolnie przez nauczyciela, stanowiące bazę do tworzenia ćwiczeń, można wpisać lub ściągnąć z Internetu. Program sam stworzy różnorodne ćwiczenia kształcące lub sprawdzające umiejętności uczniów.

wczytywanie