Hot Spot 2

Hot Spot 2

Autor: Colin Granger

Hot Spot – komunikacja i gramatyka w jednym!

Hot Spot to seria trzech nowoczesnych podręczników dla uczniów klas 4–6, która w dynamiczny sposób rozwija u młodszych nastolatków umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Dobór odpowiedniej tematyki oraz różnorodne typy zadań pozwalających uczniom rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawiają, że nauka z wykorzystaniem tego podręcznika jest przyjemna, a zarazem skuteczna.

Do pierwszej i drugiej części podręcznika dołączony jest komponent egzaminacyjny, zawierający przykładowe ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.

Warto wiedzieć:

  • Jasno określone cele komunikacyjne każdej jednostki lekcyjnej w książce pozwalają uczniom na bieżąco monitorować rozwój własnych umiejętności językowych.
  • Personalizacja materiału językowego koncentruje proces kształcenia na potrzebach uczniów i angażuje ich do aktywnego używania języka.
  • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane w kontekście komunikacyjnym, dzięki czemu uczniowie nie mają kłopotów z ich opanowaniem.
  • Regularna praca w parach lub małych grupach sprawia, że język angielski staje się dla uczniów coraz bardziej naturalnym narzędziem porozumiewania się.
  • Wskazówki: Real English, Grammar Spot, Writing Tips, Study Tips oraz Remember! w atrakcyjnej formie graficznej przybliżają uczniom najważniejsze zagadnienia językowe.
  • Gry, miniprojekty i minisztuki uatrakcyjniają zajęcia i motywują uczniów do samodzielnej pracy.

wczytywanie