Multiple Intelligenzen in DaF-Unterricht

Multiple Intelligenzen in DaF-Unterricht

ISBN: 9783190317516
Cena detaliczna: 98,00 zł

Książka przeznaczona dla nauczycieli uczących uczniów na wszystkich poziomach znajomości języka, trenerów doskonalących nauczycieli i studentów.

Dobrzy nauczyciele uwielbiają swój zawód i prowadzone przez nich zajęcia językowe, wiedzą jednak, że tego entuzjazmu nie podzielają ich uczniowie. Pojęcie inteligencji wielorakiej umożliwia dostosowanie działań nauczyciela do poszczególnych uczniów i wzmacniania ich mocnych stron. Książka oferuje wiele przykładów zajęć zachęcających do rozwijania zarówno silnych obszarów inteligencji, jak i inteligencji, w których uczniowie mają słabości. Dzięki temu ich proces uczenia się może być intensyfikowany. Poprzez działania, które dotyczą różnych form inteligencji nauczyciel może także dostrzec w uczniach i docenić zalety, które do tej pory były ukryte.

Ceny brutto - zawierają podatek VAT

wczytywanie