Unterrichtssprache Deutsch

Unterrichtssprache Deutsch

Zobacz przykładowe strony
Autor: Wolfgang Butzkamm

Książka umożliwia uczącym się języka niemieckiego za granicą systematyczne zestawienie słownictwa na lekcjach. Przedstawione dialogi uwzględniają różnorodność sytuacji tj. praca w grupach, gry i zabawy edukacyjne, dyktanda, gramatyka, rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu. Wydanie drugie wprowadza nowe elementy metodyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

wczytywanie